September 04, 2012

LET'S HAVE A KAI KAI!

My new Scissor Sisters tribute co-starring Bianca Del Rio and Sugga Pie Koko!INTERNATIONAL CHRYSIS FURTHER EXPLAINS KAI KAI: